tirsdag 23. juni 2015

Med hjertet på rett sted

Alle sier at byen de er glad i treffer de i hjertet. Hos meg ble det motsatt her om dagen. Jeg traff byen jeg elsker midt i hjertet, uten å engang vite at byen hadde et hjerte......

Byen jeg bor i er spesiell på mange måter. Sentrum av byen Kristiansand kalles Kvadraturen. Kvadraturen er anlagt etter byplanen som ble utformet av Hans Jacobsen Schiørts på oppdrag av Kristian IV, Kristian Kvart, og ble godkjent av kongen 6.mai 1642.
Byplanen skisserte et sentrum med 54 rektangulære kvartaler med fem langgater og åtte tverrgater, alle gatene like brede, 24 alen, mens kvartalene skulle være 96 alen.

Kvadraturen slik den er i dag, med navneskilt fra ulike tidsepoker.
Etter bybrannen i 1892 ble det bestemt at Kvadraturen ved oppbyggingen skulle deles i fire kvadranter med Festningsgata og Rådhusgata i dobbelt gatebredde. Dette førte til at nedre del av Festningsgata fikk sin bredde og sin alle.

Kristian IV

Da Kristiansand ble grunnlagt var det planen at Torvet skulle ligge midt i byen, på begge sider av Festningsgata. Problemet var at akkurat her stakk det opp noen fjellknauser i sanden. På en av dem sto det tidligere en kagstrykingspåle (kagstryking = pisking). Knausen ble derfor kalt Kagfjellet. Senere ble det bygget en vindmølle på stedet, noe som har gitt navnet til den velkjente restauranten.

På denne restauranten traff faktisk mine foreldre hverandre da min danske far arbeidet der som utkaster. Selv hadde jeg bryllupsfest der en gang på 80-tallet......
I fortauet utenfor stikker det ennå opp en liten bit av fjellet og den har innhugget en vindmølle

På det sydvestre hjørnet er det også igjen et lite stykke fjell, som på den tiden var vanskelige å fjerne. På dette fjellet har de dessverre klart å plassere et innkjøring forbudt skilt.......
Festningsgata er derfor litt skjev og Torvet flyttet litt mot vest, noe som førte til et brudd med det symetriske renessanseidealet. Fordelen ble at torvet ble knyttet til kirken, og det kom nærmere havna.
Torvet var opprinnelig sandlagt, men steinsatt i 1886 da byens borgere ble pålagt å steinsette sine fortau til midt i gateløpet. "Møndihedane" brukte 200 riksdaler til å steinsette øvrige gater og torv.

Kristiansands hjerte, hjerte i byen min
Hjertet er Kvadraturens geografiske midtpunkt, og det ble gitt til byen av Kristiansand og Opplands turistforening i forbindelse med byens 350 års jubileum. Har du ikke sette det? Det ligger på øvre torv i byen i mitt hjerte.

Æ e født her i Kristiansand,
å æ sier ‘ke sånt for å kjyde.
Men si åffer en by
har ei gade med ry
mere lens for all plett å all lyde?
Så ha ‘ddesålenge. Hils og farvel.
Æ ser dæ på Markens i kveld.