lørdag 5. januar 2019

Gjeidekjørka, æ ska te toppen

Kanskje har du sett den, kanskje har du kjørt forbi uten å se den, kanskje kommer du til å se den neste gang. Æ æ en sånn som nesten alltid ser ting som dette, og som da må stoppe, kjøre tilbake, finne ut av og klatre opp på.
Tilfeldighetene ville det sånn at æ før Jul kjørte fra Vennesla og fulgte Fylkesvei 405 mot Birkenes da det dukket opp en fantastisk flott fjellformasjon på høyre side av veien. En i bilen var mer kjent enn meg og sa den het Gjeitekirka. Noen dager senere måtte æ bare tilbake, og helst opp på toppen for å sjekke vimpelen æ hadde sett der oppe.
Det skulle bli litt for vågalt, i alle fall nå vinterstid. Det var vått, glatt, bratt og vannet rant fra toppen.. Æ måtte gi meg. Ikke ofte æ gjør det. Det betyr bare at dette blir et turmål til sommeren, da skal æ opp. Gjeidekjørka med årstallet 1869 er veimerke som ble satt opp da Varpeveien var ferdig. Varpeveien var den andre "store" kjøreveien (kjerreveien) som blei bygd i Iveland. Først var gjennomgangsveien Hodne-Iveland-Åmdal i Vennesla. Disse to veiene var stamveiene gjennom Iveland og det var langs disse veiene det dukket opp bebyggelse. "Husane" i Skjerkedalen fungerte som skysstasjoner. Varpeveien ble bygd fra nord mot syd.
I 1868 ble den trange Skjerkedalen valgt som trase. Dagens vei, fylkesvei 405, følger med en del avvik den gamle Varpeveien.
Kransen som henger på steinen under vet jeg ikke noe om. Kanskje gjør du som leser dette? Tips meg gjerne. Til sommeren skal jeg opp, for klart det går, noen har jo vært der :)
Da vet du mer om formasjonen, så kanskje du får øye på den, og kanskje kommer du opp der før meg. Den er uansett flott, og navnet er passende. Ingen problemer med å se ei geit på toppen av denne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar