onsdag 4. september 2013

Lista, fyret og lyset


Lista fyr bestod tidligere av tre fyrtårn, men kun ett står igjen i dag. Det første fyret ble bygd i 1833. En tur på Listalandet er virkelig å anbefale.

Fyret ligger på Ytre Listalandet og er stadig et landemerke til hjelp for skipstrafikken.
Det hurtigblinkende linseapparatet er fortsatt i drift. Fra 1853 til 1874 stod det tre fyrtårn av denne typen på stasjonen. Årsaken til dette behovet var å skille Lista fra andre fyr. To av fyra ble fjernet da fyrteknologien gjorde det overflødig med trippellys. Tåkesignal hadde Lista med et horn fra 1877 og en diafon fra 1937. I 1914 fikk Lista en ny stor lykt. Stasjonen omfatter maskinhus, boliger med tilhørende uthusfunksjoner, uthus, tuft etter smie, vei til landing, samt naust. Elektrisk strøm ble lagt inn i bolighus og maskinhus i 1922 og i selve fyret og lykta først 10 år senere.
El huset ved fyret, dekorert. Ser du John F Kennedy?

Fyrtårnet og fyrvokterboligen
Fyrstasjonen har meteorologisk stasjon og kystmeldingstjeneste i tillegg til fyrdriften. Området er avsatt til landbruks-, natur-, og frilufts formål i kommuneplanen for Farsund.


Finnes det noe vakrere enn strandnellik

Ruiner på slettene

 
Lista fyrstasjon har miljøskapende verdi slik den ligger samlet og avgrenset av steingjerder i det åpne landskapet. Fyrstasjonen har betydning sett i sammenheng med Listakysten som er Norges største skipskirkegård.

Vakre stier mellom det steinete landskapet

Nydelige farger, vakkert lysBeste turvennen <3

Jeg kan kikke på bølgene i evighet.....

Fyrtårnet er bygget i hugget granitt, er fra 1833 og er 34 meter høyt.Fyrtårnet er det eneste høye steintårnet i regionen og sjeldent i norsk fyrhistorisk sammenheng.
Rullestein strand
Fyrstasjonen er et karakteristisk landemerke i det flate, særegne og rike kulturlandskapet på Lista. Fyrmesterboligen med uthus er blant de få bygningene ved fyrstasjonene her i landet fra begynnelsen av nittende århundre, og har derfor høy aldersverdi. Det har stor fyrhistorisk interesse at det har vært tre like fyrtårn på stasjonen. Ett av tårnene ble flyttet og gjenreist som Halten fyr i Sør-Trøndelag.

Mye harer i steinene på Lista
Deler av bygningsmassen brukes sommerstid som informasjons kiosk, kafe, kunstgalleri m.m. Der er adgang til å gå opp i tårnet for å nyte utsikten.
God tur :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar